Literární večer v Uměleckém pokoji. Foto: Majda Hrubá, 1998

autorské časopisy:
Inferno (1991)
Ublijé-Bublijé (1993)
Maštal (1994-)

L I T E R A T U R A

Psané slovotvorbě se věnuji po mnoho let:

1. POEZIE
První báseň je z roku 1989 a jmenuje se Kapiliára Sambarodis (Almanach Unar, 1990), od roku 1991 souvislejší poetické psaní, zprvu "surrealistické" období (Almanach Unar, 1991, též in: Inferno), pak "moravský symbolismus" (sborník Klofáč, 1992 a sbírka Odešel kdosi, 1992) postupně přecházející v širospektrou existenciální montáž. Stylové proměny lze pozorovat v oficiálním poetickém debutu Džus / fáze hypostáze (Brno, 2000).

2. PRÓZA
Od roku 1992 vznikají sporadicky prozaické texty - povídky a mikropovídky. Na Síti sítí je přístupný román Svěží vánek, který vznikl roku 1993 jako kolektivní improvizace Unarclubu. Sólové prózy jsou mimo samizdat přístupné v almanachu Větrný mlýn (Hlavnice, 1997) a také v autorském literárním časopise Maštal, který vychází od roku 1994 (od roku 1999 pak v nové textové i grafické podobě) a jeho minipředchůdci Ublijé-Bublijé z roku 1993. Tři mikropovídky jsou v časopise Okruh č. 5/98.

3. DALŠÍ
Další slovesné útvary (divadelní a rozhlasové hry, písňové texty) jsou přístupné na stránkách Maštale a stránkách skupiny Kakaduo.

4. KRITIKA
Literárněkritické texty jsou buď poznámkami a recenzemi k jednotlivým knížkám (celek zatím není na Síti zpřístupněn, něco přináší Maštal), nebo širšími úvahami, z nichž je zde toto:
* Čtyři fáze nenapadnutelnosti. HOST, literární revue [13], 1997, č. 6, 15. října, s. 5-9
/ esej o poezii Petra Kabeše
* Hranická básnická subkultura. Hranický týden 4, 1998, č. 16-17, 24. dubna-1. května, s. 8/10
/ přehled současné hranické poezie
* Představa baroka a socialistický realismus. Literární věda 1996. Celostátní studentská konference, Ostrava, 28.-29. 11. 1996. Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, [září] 1998, s. 87-88
/ poznámka o barokním stalinismu
* Negativní poezie a Lubor Kasal. HOST, literární měsíčník 14, 1998, č. 7, 15. září, s. 12-17
/ esej o negaci a poezii
* Kritický index Kritické přílohy. Kritická příloha Revolver Revue sv. 12, 1998, listopad, s. 166-170
/ ohlas několika literárněkritických statí
* Z Jirkova notýsku: Obhajoba umění. Jihovýchodní pošta [7,] 1999, č. 1, do tisku 15. června, s. 25-26
/ poznámka o typech literární kritiky v rubrice Beseda
* Trapností ke svět(l)u. Jihovýchodní pošta [8,] 2000, do tisku 5. února 2001, s. 22-25
/ celostní literární miniúvaha
* Nové obrázky z Kafkova dětství. HOST, měsíčník pro literaturu a čtenáře 17, 2001, č. 7, září, s. 64-68
/ úryvky z pamětí pradědečka Bašíka
* Vyšel jsem se srdečným pláčem z kostela. In: Jozef H. A. Gallaš, Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy (Brno, 2002), s. 7-17 (též TVAR, literární obtýdeník 13, 2002, č. 8, 18. dubna, s. 12)
/ úvod k edici Gallašových Snů

5. ŽURNALISTIKA
Články pro noviny vznikají od roku 1993 - týdeník Přehled, pak Hranické noviny a Hranický týden. Na Internetu je přístupný soubor novinových sloupků z let 1994-1995 (Pes jak věž, 1995). Řada politických článků je také na webu Příjemného úderu.

6. EDIČNÍ PRÁCE
Kromě drobných časopiseckých edičních projektů vyšla knížka Jozefa H. A. Gallaše Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy (Sny z let 1763-1834), zpřístupňující dosud nevydané zápisy snů moravského pozdněklasicistního autora. K vydání se připravují Gallašovy autobiografické spisy a také první díl pamětí Františka X. Bašíka Padesát let, editorova pradědečka.
Bližší informace o zmíněných samizdatových knihách najdete na stránkách Nakladatelství Unarclub.

Odkazy: Potápěč - dýchací přístroj ve světě literatury * Česká literatura na internetu - texty, odkazy * Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře * Souvislosti - revue pro křesťanství a kulturu