z natáčení filmu 240 minut v Solingenu, 1995

s b í r k a    b á s n í

Jiří J. K. Nebeský
Džus / fáze hypostáze
Edice poezie Host, svazek 47
Nakladatelství Host
Brno / 2000
Cena: 75 Kč

sbírka básniček z let 1993-1997,
oddíly:
Malé / koncepce,
Střední / obrazy,
Velké / pocity.

!!! TISKOVÉ OHLASY !!!

Objednat lze na adrese:
Nakladatelství Host
Kopečná 37
602 00 Brno
hostbrno@softhome.net
(www.hostbrno.cz/)

Na Síti lze objednat zde:
www.kosmas.cz
V zahraničí:
www.kubon-sagner.deUkázka:

POZORUJ MĚ
Pozoruj mě / jsem tady
Ležím v plenéru
Následuj mě / nenásledováním
Jsem pasivní božstvo nehybnost
Táhnu zastavit se
Znehybnit se
Zpochybnit se
Obsahem nic a de-formátor
Prázdnota samička to holé nic
Prázdnota chaluha typické nic
Sociologická kvalita.