obal knížky, 2002
Jozef H. A. Gallaš
Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy | recenze
Sny z let 1763-1834

k vydání připravil Jiří J. K. Nebeský
Brno, Host, 2002
Náklad: 333 ks
Cena: 111 Kč
ISBN 80-7294-055-4

Knihu lze objednat na adrese:
Host - vydavatelství, s.r.o.
Přízova 12
CZ - 602 00 Brno
+420 543 216 807 (809)
e-mail: redakce@hostbrno.cz
http://www.hostbrno.cz

anotace:
Kam se z našich snů vytratily postavy Pána Ježíše, Panny Marie, světců atd.? Zdá se, že tito „bohové“ k nám už přestali mluvit...

Kniha přináší unikátní sérii zápisů snů z let 1763-1834, jejichž autorem je představitel moravské kultury pozdního klasicismu Jozef Heřman Agapit Gallaš (1756-1840), kdysi proslulý autor básnické sbírky Múza moravská (1813), dnes polozapomenutý sběratel valašského folkloru. Jeho rozsáhlá rukopisná pozůstalost skrývá mj. řadu dosud nevydaných autobiografických textů. Jedním z nich je také rukopis Moji pamětihodnější snové, který vydáváme pod názvem Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy. Většina zápisů Gallašových snů má explicitně náboženský obsah a představuje tak nesmírně zajímavý materiál k proměnám religiozity a mentality 19. století.

s. 7-17 Vyšel jsem se srdečným pláčem z kostela / předmluva
s. 18-41 Mé pamětihodnější sny / adaptace
s. 42-95 Moji pamětihodnější snove / edice
s. 96-121 Poznámky a vysvětlivky
s. 122-125 Slovníček

-old- (Ladislav Soldán), Kniha snů. Týden u nás (Blansko), 12, 2002, č. 26, 26. června
Jaroslav Med, Kniha, kterou byste neměli přehlédnout. Katolický týdeník, 13, 2002, č. 30, 28. července (Perspektivy, č. 7), s. 6
Libor Pavera, Zdání, které nás šálí a láká do bažin. Alternativa Plus, 6, 2002, č. 3-4, s. 120-121
Ladislav Soldán, Kusy rozpadlých cihel. Vlastivědný věstník moravský, 54, 2002, č. 3, s. 426-427
Martin Tomášek, Gallašovi pamětihodnější snové. Tvar, 13, 2002, č. 13, 12. prosince, s. 23
Marie Kočandrlová, "Tento sen vyjevil se mi...". Host, 19, 2003, č. 4, 10. dubna, Recenzní příloha, s. V

anonymní dřevořez, 1855