Obsah:

ÚVOD

GENEALOGIE
   • Porhoet
   • Rohan
   • Poulduc
   • Guéméné
   • Gié
   • Soubise
   • Rochefort
   • Choustník

HERALDIKA

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

O TÉTO STRÁNCE

Rohan – Guéméné


udělené tituly:
1570 (majestátem ?. IX., registrováno 1571) kníže de Guéméné;
1588 (registrováno 27. IV. 1589) vévoda de Montbazon, s tímto titulem byl spojen stav pairů Francie; smrtí Louise (VII.) de Rohan již v roce 1589 přestal titul existovat a byl nově udělen:
1594 (majestátem ?. III., registrováno 13. V. 1595) vévoda de Montbazon (pair Francie);
1808 (diplomem 2. VII.) francouzský hrabě císařství (comte de l Empire);
1808 (nejvyšším rozhodnutím 17. VI., diplomem 27. XI.) kníže von Rohan pro české (habsburské) země s titulem "vysoceurozený" ("Hochgeboren");
1814 (4. VI) obnovení stavu paira Francie pro hlavu rodu;
1815 (19. VIII.) dědičný pair Francie pro hlavu rodu;
1816 vévoda de Bouillon (královskou ordonancí z 26. VI. 1816 byl Charlesovi-Alainovi-Gabrielovi de Rohan přiznán titul i pozemky vévodství Bouillon, rozhodnutí lutyšského soudu z roku 1824 přiznalo vévodství (resp. náhrady za ně) jiným uchazečům a rodu Rohan(ů) zůstal pouze vévodský titul);
1817 (31. VIII.) dědičný vévoda-pair Francie pro hlavu rodu;
1825 (nejvyšším rozhodnutím 24. XII., diplomem 10. I. 1826) titul "jasnost" ("Durchlaucht") pro Rakouské císařstvíTato genealogická tabulka byla stažena z http://jeanjacques.villemag.free.fr
Světlezeleně pokračuje linie Gié.
Modře pokračuje linie Soubise.
Tmavězeleně pokračuje linie Rochefort.13. GENERACE
13/Gu.1. Charles de Rohan, pán de Guéméné (1375 – 29. XII. 1438), syn Jeana vikomta de ROHAN a Jeanny de Navarre
x (smlouva 10. III. 1405) Cathérine du Guesclin, paní du Verger (? – 1461-), dcera Bertranda du Guesclin, pána de La Moreliere a Isabelly d Ancenis, paní de l Isle Dauville a de Romefort / 1 dítě –

14. GENERACE
14/Gu.1.1. Louis de Rohan, pán de Guéméné, La Rocheperiou, La Rochemoisan a de Gié (? – 15. XII. 1457)
x (smlouva 24. IV. 1443) Marie de Montauban, paní de Montauban, Landal, Romilly a de Marigny (? – ?. V. 1477), dcera Jeana de Montauban a Anny de Kerenrais (IIx Georges de La Tremoille, IIIx Jean de Keradreux / 3 děti –

15. GENERACE
15/Gu.1.1.1. Louis (II.) de Rohan, pán de Guéméné, Montauban, Gié a de Rochemoisant (? – 25. V. 1508)
x (12. VI. 1466) Louise de Rieux (1. III. 1446, Ancenis – ?), dcera Francoise pána de Rieux a de Rochefort, hraběte de Harcourt, vikomta de Donges a Jeanny de ROHAN / 8 dětí –
15/Gu.1.1.2. Pierre de Rohan, pán de Gié, du Verger, de Porhoët, du Plessis, de Marigny, Beaugé a de Ham, hrabě de Marle, Porcien, Bar-sur-Aube a v části Soissonu, vikomt de Vire, pán de Beaurevoir a d Oisy, pair a maršálek Francie, vévoda de Nemours (1451, Mortiercrolles – 22. IV. 1513, Paris)
1x Francoise de Penhoët (? – ?), dcera Guillauma, hraběte de Penhoët, vikomta de Fronsac a Francoise de Maillé / 3 děti = linie GIÉ
2x (smlouva 15. VII. 1503) Marguérite d Armagnac, vévodkyně de Nemours, hraběnka de Guise (? – ?), dcera Jacqua d Armagnac, vévody de Nemours a Louisy d Anjou / bezdětné manželství
15/Gu.1.1.3. Helene de Rohan-Guéméné (? – 1507)
x Pierre baron du Pont a de Rostrenen (? – 1488)

16. GENERACE
16/Gu.1.1.1.1. Louis (III.) de Rohan, pán de Guéméné, Montbazon, Sainte-Maure a de Nouastre (? – 18. XI. 1498)
x (1482) Renée du Fou (? – ?), dcera Jeana du Fou, pána de Rostrenen a Jeanny de La Rochefoucaud (IIx Guillaume de La Marck) / 2 děti –
16/Gu.1.1.1.2. Henri de Rohan-Guéméné, pán de Landal
x (30. XII. 1497) Marguérite du Pont, paní de Plusquellec, Tourgouf, Callac (? – ?), dcera Charlese du Pont, pána de Cleder a de Pontblanc a Jeanne de Plusquellec (IIx Francois de Tournemine, baron de La Hunaudaye) / bezdětné manželství
16/Gu.1.1.1.3. Jacques de Rohan-Guéméné († mladý)
16/Gu.1.1.1.4. Jean de Rohan-Guéméné, pán de Landal a de Coiron-sur-Loire, místodržící Bretaně (? – 19. I. 1524)
1x Guyonne paní de Lorgeril (? – 22. VIII. 1502), dcera Jeana pána de Lorgeril a Francoisy de Parthenay / 3 děti –
2x Isabeau paní de la Chapelle a de Molac (? – 1519), dcera Alaina pána de la Chapelle a Louisy de Malestroit / bezdětné manželství

17. GENERACE
17/Gu1.1.1.4.1. Helene de Rohan-Guéméné, paní de Landal a de Lorgeril (? – 15. V. 1541)
x (smlouva 23. III. 1514) Francois hrabě de Maure (? – 1556)
17/Gu1.1.1.4.2. Marguérite de Rohan-Guéméné, paní de Tressant, La Tourniolle a de La Rigaudiere (? – 12. III. 1550)
x Louis de Malestroit, pán de Pontkalleck
17/Gu1.1.1.4.3. Catherine de Rohan-Guéméné, paní de La Ribaudiere, La Grande Boissiere a d Olivet (? – 1563)
1x Tannegui de Kermaouan (Carman)
2x Gilbert de Limoges
16/Gu.1.1.1.5. Francoise de Rohan-Guéméné, paní de Marcheville, des Orieux a de Varennes (? – 1538)
x Louis de Husson, hrabě de Tonnerre, pán de La Salle-les-Clery a Saint-Aignan
16/Gu.1.1.1.6. Marguérite de Rohan-Guéméné
x Francois baron de Maillé a de La Rochecorbon (? – 1501)
16/Gu.1.1.1.7. Catherine de Rohan-Guéméné
x Jean de Malestroit, pán de Kaer, Beaucort
16/Gu.1.1.1.8. Jeanne de Rohan-Guéméné
x (1498) Francois du Chatellier, vikomt de Pommerith, baron de Marcé

17. GENERACE
17/Gu.1.1.1.1.1. Louis (IV.) de Rohan, baron de Lanvaux, pán de Guéméné, Montauban a de Montbazon (? – 14. VI. 1527)
x (smlouva 17. XI. 1511) Marie de Rohan (? – 1542), dcera Jeana (II.) vikomta de ROHAN a de Léon a Marie de Bretagne / 1 dítě –
17/Gu.1.1.1.1.2. Francoise († v dětství)

18. GENERACE
18/Gu.1.1.1.1.1.1. Louis (V.) de Rohan, pán de Guéméné, La Rochemoisan, Montbazon, Sainte-Maure, baron de Lanvaux (1513 – 14. V. 1557)
x (smlouva 18. VI. 1529) Marguérite de Laval, paní du Perrier (? – ?), dcera Guie hraběte de Laval, Montfort a de Quentin a Anny de Montmorency / 2 děti –

19. GENERACE
19/Gu.1.1.1.1.1.1.1. Louis (VI.) de Rohan, kníže de Guéméné (od 1570), hrabě de Montbazon, baron de Marigny a de Lanvaux, pán de Montauban, velkosudí Anjou a La Fleche (3. IV. 1540, Guéméné – 4. V. 1611)
1x (22. VII. 1561) Léonore de Rohan-Gié, paní du Verger (1539 – 1583), dcera Francoise de Rohan-GIÉ a Cathariny de Silly-La Roche-Guyon / 14 dětí –
2x (1586) Francoise de Laval (? – 16. XII. 1614), dcera Reného de Laval, pána de Bois-Dauphin a Catherine de Baif (Ix Henri de Lenoncourt) / bezdětné manželství
19/Gu.1.1.1.1.1.1.2. Renée de Rohan-Guéméné
1x Francois de Rohan, pán de GIÉ (? – 29. XII. 1559) (Ix Catherine de Silly)
2x René de Laval, pán de Loué (? – 1562)
3x Louis de Laval, markýz de Néele, hrabě de Joigny a de Maillé (? – 1576)

20. GENERACE
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.1. Louis (VII.) de Rohan, vévoda de Montbazon (od 1588) (? - 1. XI. 1589)
x Madelene de Lenoncourt, paní de Coupevray (? - 1602), dcera Henriho pána de Lenoncourt a de Coupevray a Francoisy de Laval (IIx Hercule de Rohan-Guéméné, viz níž) / bezdětné manželství; je znám Louisův nemanželský syn Francois, který byl 7. IX. 1634 legitimován a současně mu byl udělen šlechtický stav s přídomkem "de Boistoneau". Totéž bylo potvrzeno roku 1668 i jeho synovi Samuelovi.
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.2. Pierre de Rohan, kníže de Guéméné, sudí Anjou a La Fleche, hrabě de Montauban, baron de Mortier-Croulle a pán du Verger (1567 – 1622)
1x Madelene de Rieux (? – ?), dcera Guie de Rieux, pána de Chateauneuf a Madelene d Epinay / 1 dítě –
2x Antoinette de Bretagne d Avaugour (? – 1. II. 1681), dcera Charlese de Bretagne, hraběte de Vertus a de Goello a Philippy de Saint-Amadour (IIx René du Bellay, kníže d Yvetot, IIIx Pierre d Escoubleau, markýz de Sourdis) / bezdětné manželství
21. GENERACE
21/Gu.1.1.1.1.1.1.1.5.1 Anne de Rohan, kněžna de Guéméné, paní de Mortier-Croulle a du Verger (1604 – 14. III. 1685, Rochefort)
x (1616) Louis (VIII.) de Rohan, vévoda de Montbazon, hrabě de Rochefort (1598 – 1667)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3. Hercule de Rohan, (1.) vévoda de Montbazon (od 1594), hrabě de Rochefort, velkolovčí Francie (1568 – 16. X. 1654, Couzieres)
1x (smlouva 24. X. 1594) Madelene de Lenoncourt, paní de Coupevray (1576 – 1602), dcera Henriho pána de Lenoncourt a de Coupevray a Francoisy de Laval / 2 děti –
2x (1628) Marie de Bretagne d Avaugour (1610 – 28. IV. 1657, Paris), dcera Clauda de Bretagne, hraběte de Vertus a de Goello a Catherine Fouquet-de-La Varenne / 3 děti –
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.4. Renée de Rohan-Guéméné (1558 – 1602)
x (1578) Jean de Coetquen, hrabě de Combourg (? – 1602)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.5. Lucréce de Rohan-Guéméné (1560 – ?)
x (1574) Jacques de Tournemine, markýz de Coetmur (? – 1584)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.6. Isabelle de Rohan-Guéméné (1561 – ?)
x (1593) Nicolas de Pellevé, hrabě de Flers (? – ?)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.7. Sylvie de Rohan-Guéméné (16. X. 1570 – 17. X. 1651)
1x (23. I. 1594) Francois d Espinay, baron de Broons a du Molley-Bacon (1568 – 1598)
2x (1602) Antoine de Sillans, baron de Crenilly (? – 1641)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.8. Marguérite de Rohan-Guéméné (1574 – ?)
1x (1605) Charles markýz d Espinay, hrabě de Duretal (? – 1607)
2x (1612) Léonard-Philibert vikomt de Pompadour (? – 1634)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.9. Alexandre de Rohan-Guéméné, markýz de Marigny (1578 – 1619)
x Lucette Tarneau (? – ?), dcera Gabriela Tarneau (Ix Jean Rhedon, pán de Pransac, IIx N. Tarraut) / bezdětné manželství; jsou známy dvě Alexandrovy nemanželské děti: (s Henriettou de Saint-Remy) syn Alexandre (12. IX. 1609 – ? mladý) a (s Charlottou Fachon) dcera Charlotte (? – 1703), legitimovaná 1619, x (23. IV. 1634) Charles d Hopital, hraběte de Choisy (? – 1697).
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.10. Charles de Rohan-Guéméné († v dětském věku)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.11. Philippe de Rohan-Guéméné († v dětském věku)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.12. Francois de Rohan-Guéméné († v dětském věku)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.13. Jacques de Rohan-Guéméné († v dětském věku)
20/Gu.1.1.1.1.1.1.1.14. Léonore de Rohan-Guéméné (? – ?)

21. GENERACE
21/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1. Louis (VIII.) de Rohan, kníže de Guéméné, (2.) vévoda de Montbazon, baron de Coupevray a du Verger, velkolovčí Francie (5. VIII. 1599 – 18. II. 1667, Paris)
x (1616) Anne de Rohan, kněžna de Guéméné, paní de Mortier-Croulle a du Verger (1604 – 14. III. 1685, Rochefort), dcera Pierra de Rohan, knížete de GUÉMÉNÉ a Madelene de Rieux / 2 děti –
21/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.2. Marie-Aimée de Rohan-Montbazon (?. XII. 1600 – 12. VIII. 1679)
1x (smlouva 11. IX. 1617) Charles-Honoré d Albret, vévoda de Luynes (1577, Mornas – 15. XII. 1621, Longuetille) / z manželství se narodil syn Louis-Charles, který se oženil s Annou de Rohan-Montbazon (resp. GUÉMÉNÉ)
2x (21. IV. 1622) Claude de Lorraine, vévoda de Chevreuse (5. VI. 1578, Joinville – 24. I. 1657, Paris)
21/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.3. Marie-Eléonore de Rohan-Montbazon, abatyše v Caen a Malnoue (1627 – 8. IV. 1682)
21/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.4. Francois de Rohan, kníže de Soubise (od 1667), pán de Frontenay a de Ponghes (1631 – 24. IV. 1712, Paris)
1x (1660) Catherine de Lyonne (3. IX. 1633 – 10. VIII. 1660), dcera N. de Lyonne a Marie de Grieux (Ix Pomponne-Francois le Comte, markýz de Nonant) / bezdětné manželství
2x (17. IV. 1663) Anne de Rohan-Chabot, paní de Soubise (1648 – 4. II. 1709, Paris), dcera Henriho de Chabot, vévody de Rohan a Marguerity de Rohan, vévodkyně de Rohan / 14 dětí = linie SOUBISE
21/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.5. Anne de Rohan-Montbazon (1640 – 29. X. 1684)
x (4. IX. 1661) Louis-Charles d Albret, vévoda de Luynes (25. XII. 1620, Paris – 10. X. 1690, Paris) / z manželství se narodila dcera Marie-Anne, která se provdala za Charlese (II.) de Rohan-GUÉMÉNÉ

22. GENERACE
22/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1. Charles (II.) de Rohan, kníže de Guéméné, (3.) vévoda de Montbazon, hrabě de Rochefort (17. VII. 1633, Coupray – 3. VII. 1699, Liege)
x (1653) Jeanne Armande de Schomberg (1632 – 10. VI. 1706), dcera Henriho de Schomberg, hraběte de Nanteuil-Le-Haudouin a Anny de La Guiche / 6 dětí –
22/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2. Louis de Rohan-Guéméné, velkolovčí Francie (1635 – 27. XI. 1674, Paris)

23. GENERACE
23/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1. Jeanne-Therese de Rohan-Guéméné (1655 – ?. IX. 1728)
23/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2. Charles (III.) de Rohan, kníže de Guéméné, (4.) vévoda de Montbazon (30. IX. 1655 – 10. X. 1727, Rochefort)
1x (19. II. 1678) Marie-Anne d Albret (7. III. 1663 – 20. VIII. 1679, Paris), dcera Louise-Charlese d Albret, vévody de Luynes a Anny de Rohan-GUÉMÉNÉ / bezdětné manželství
2x (30. XI. 1679) Charlotte-Elisabeth de Cochefilet (1657 – 24. XII. 1719), dcera Charlese de Cochefilet, hraběte de Vauvineux a Francoisy-Angéliqui d Aubry / 16 dětí –
23/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.3. Jean-Baptiste-Armand de Rohan-Guéméné, kníže de Montauban (1663 – 4. X. 1704, Brie-Comte-Robert)
x (2. VIII. 1682) Charlotte de Bautru-Nogent (1641 – 10. XII. 1725, Paris), dcera Nicolase de Bautru, hraběte de Nogent a Marie Coulon (Ix Nicolas d Argouges, markýz de Rasnes) / 1 dítě – (Jean-Battiste-Armand de Rohan měl s Marií Galles-Sanguin dvě nemanželské děti: Armanda a Jeana-Baptiste-Armanda)

24. GENERACE
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.3.1. Marie-Jeanne-Armande de Rohan-Guéméné, jeptiška (1683 – 1710)
23/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.4. Joseph de Rohan-Guéméné (? – 1669)
23/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.5. Elisabeth de Rohan-Guéméné (25. III. 1663– 27. IX. 1707)
x (1691) Alexandre hrabě de Melun, purkrabí v Gentu (Ghent) (? – ?)
23/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.6. Charlotte-Armande de Rohan-Guéméné (? – 1705)
1x (17. V. 1688) Gui-Henri de Chabot, hrabě de Jarnac, markýz de Soubran (27. XI. 1648, Jarnac – 1691)
2x (1691) Pons de Pons, hrabě de Roquefort (? – 17. VI. 1705) (Ix Lidie de La Rochedoucaud-Roissac

24. GENERACE
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.1. Charlotte de Rohan-Guéméné (20. IX. 1680 –20. IX. 1733)
1x (1717) Antoine-Francois-Gaspard de Colins, hrabě de Mortagne (? – 24. III. 1720)
2x (1729) Jean-Antoine de Créquy, hrabě de Canaples
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.2. Louis-Henri de Rohan-Guéméné (?. XIII. 1681 – 22. I. 1689)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.3. Francois-Armand de Rohan-Guéméné, kníže de Montbazon (4. XII. 1682 – 26. VI. 1717)
x (22. VI. 1689) Louise-Julie de La Tour-Bouillon (26. XI. 1679 – 21. XI. 1750, Paris), dcera Geoffroie-Maurice de La Tour, vévody de Bouillon a Marie-Anny Mancini / 1 dítě –
25. GENERACE
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.3.1. Charles-Jules de Rohan-Montbazon (1700 – 5. XII. 1703)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.4. Anne-Therese de Rohan-Guéméné, abatyše v Lisieux a Jouarre (15. X. 1684 – 23. XI. 1738, Rouen)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.5. N. dcera de Rohan-Guéméné († v mladém věku)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.6. Louis-Charles-Casimir de Rohan-Guéméné, hrabě de Rochefort, představený řádu Svatého kříže v Anjou (6. I. 1686 – 1748/9)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7. N. dcera de Rohan-Guéméné (29. XI. 1687 – 168?)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.8. Hercule-Meriadec de Rohan, kníže de Guéméné, (5.) vévoda de Montbazon, hrabě de Montauban, baron de Coupevray a du Verger (13. XI. 1688 – 21. XII. 1757, St.-Maure)
x (4. VIII. 1718, Jouarre) Louise-Gabrielle-Julie de Rohan-Soubise (11. VIII. 1704 – 11. III. 1741), dcera Hercule-Mariadeca de Rohan, vévody de Rohan-Rohan a Anny-Geneviéve de Lévis / 9 dětí –
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.9. Marie-Anne-Benigne de Rohan-Guéméné, abatyše v Panthemontu v Paříži (?. VIII. 1690 – 5. II. 1743)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.10. Marie-Anne de Rohan-Guéméné, jeptiška (?. VIII. 1690 – 18. VIII. 1711)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.11. Angélique-Eléonore de Rohan-Guéméné, abatyše v Préaux a Marquette (14. VIII. 1691 – 1753)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.12. Charles de Rohan, kníže de Rochefort (od 1728) a de Montauban (7. VIII. 1693 – 25. II. 1766)
x (23. IX. 1722) Eléonore-Eugénie de Bethisy-de Meziéres (1702 – 29. VIII. 1767), dcera Eugena Marii de Béthisy, markýze de Meziéres a Eléonory d Ogletorp / 4 děti = linie ROCHEFORT
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.13. Armand-Jules de Rohan-Guéméné, arcibiskup ve Rheims (od 1722) (10. II. 1695 – 28. VIII. 1762, Zabern)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.14. Charlotte-Julie de Rohan-Guéméné, jeptiška (1. III. 1696 – 3. IV. 1756)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.15. Louis-Cesar-Constantin de Rohan-Guéméné, biskup-říšský kníže ve Strassburgu (od 1756), kardinál (od 1761), velkoalmužník Francie (24. III. 1697, Paris – 11. III. 1779, Paris)
24/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.16. N. dcera de Rohan-Guéméné, jeptiška (? – 1715)

25. GENERACE
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.1. Charlotte-Louise de Rohan-Guéméné (12. III. 1722 – ?. X. 1786)
x (28. X. 1737) Vittorio Amedeo Filippo Ferrero Fieschi, kníže di Masserano (? – ?. X. 1777)
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.2. Généviéve-Armande-Elisabeth de Rohan-Guéméné, abatyše v Marquette (18. XI. 1724 – ?. XI. 1753)
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3. Jules-Hercule-Mériadec de Rohan, kníže de Guéméné, (6.) vévoda de Montbazon, pán de Montauban, generál (25. III. 1726, Paris – 10. XII. 1800, Bouillon)
x (19. II. 1743) Marie-Louise-Henriette-Jeanne de La Tour d Auvergne (15. VIII. 1725 – 1793), dcera Charlese-Godefroie de La Tour d Auvergne, vévody de Bouillon a Marie-Charlotty Sobieska / 1 dítě –
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.4. Marie-Louise de Rohan-Guéméné, jeptiška (1728 – 31. V. 1737)
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.5. Louis-Armand-Constantin de Rohan-Guéméné, kníže de Montbazon, admirál (6. IV. 1732, Paris – 24. VII. 1794, Paris)
x Louise-Rosalie Le Tonnelier de Breteuil (1726/7 – 16. VII. 1792) / bezdětné manželství
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.6. Louis-René-Edouard de Rohan-Guéméné, biskup-říšský kníže ve Strassburgu (od 1779), kardinál (od 1778), velkoalmužník Francie (25. IX. 1734, Paris – 16. II. 1803, Ettenheim)
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.7. Ferdinand-Maximilien-Mériadec de Rohan-Guéméné, arcibiskup v Bordeaux (od 1769) a v Cambrai (od 1781) (7. XI. 1738, Paris – 31. X. 1813, Paris)
25/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.8.-9. Nn dcery de Rohan-Guéméné († v dětském věku)

26. GENERACE
26/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1. Henri-Louis-Maria de Rohan, kníže von Rohan (od 1808), kníže de Guéméné, (7.) vévoda de Montbazon, hrabě de Montauban, Clisson, Rochefort, Montfort, Avaugour, Vertus, Parthenay a de Joyeuse, velkokomoří Francie (31. VIII. 1745, Paris – 24. IV. 1809, Praha)
x (15. I. 1761) Victoire-Armande-Joséphe de Rohan-Soubise, kněžna de Maubuisson (28. XII. 1743 – 20. IX. 1807, Paris), dcera Charlese de Rohan-SOUBISE, vévody de Rohan-Rohan a Anny-Theresy di Savoia-Carignano / 5 dětí –

27. GENERACE
27/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1.1. Charlotte-Victoire-Henriette de Rohan-Guéméné (17. Xi. 1761 – 15. XII. 1771)
27/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1.2. Charles-Alain-Gabriel (de Rohan,) kníže von Rohan, de Guéméné, (8.) vévoda de Montbazon a vévoda de Bouillon (od 1815), rytíř řádu Zlatého rouna (od 1823) (18. I. 1764, Versailles – 24. IV. 1836, Sychrov)
x (29. V. 1781, Paris) Louise-Aglae de Conflans d Armentieres (12. XI. 1763 – 6. V. 1819, Sychrov) / 1 dítě –
27/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1.3. Marie-Louise-Josephine de Rohan-Guéméné (13. IV. 1765 – 21. IX. 1839)
x (12. VII. 1780, Paris) Charles-Louis-Gaspard de Rohan, kníže de ROCHEFORT a de Montauban (1. XI. 1765, Paris – 7. III. 1843)
27/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1.4. Louis-Victor-Mériadec (de Rohan,) kníže von Rohan, de Guéméné, (9.) vévoda de Montbazon a vévoda de Bouillon, hrabě de Saint-Pol (20. VII. 1766, Versailles – 10. XII. 1846, Sychrov)
x (23. VII. 1800) Berthe princezna von Rohan, vévodkyně de Bouillon (4. V. 1782 – 22. II. 1841, Sychrov), dcera Charlese-Alaina-Gabriela de Rohan-GUÉMÉNÉ a Louisy-Aglae de Conflans d Armentieres / 1 dítě – (Victor-Louis-Meriadec, jímž měla po meči vymřít linie Guéméné adoptoval své již dospělé synovce Camilla a Benjamina z linie Rochefort, což mu bylo povoleno rakouským císařským a královským rozhodnutím z 23. VI. 1830 (majestát 15. V. 1833) = linie Guéméné-ROCHEFORT.)
28. GENERACE
28/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1.4.1. N. von Rohan († při porodu)
27/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1.5. Jules-Armand-Louis de Rohan-Guéméné (20. X. 1768, Versailles – 13. I. 1836, Sychrov)
x (16. VI. 1800, rozvod 1. III. 1805) Katharine Frederica Wilhelmine Benigna von Biron, princezna von Biron a von Sagan (8. II. 1781, Jelgawa – 29. 11. 1839, Wien), dcera Petera Biron, vévody von Kurland a Anny Charlotty Dorothei von Medem (IIx Wassilij princ Trubetzkoi, IIIx Karl Rudolf hrabě von der Schulenburg) / bezdětné manželství (Jules-Armand-Louis de Rohan-Guéméné měl se sestrou své ženy Marií Luisou Paulinou von Biron (19. II. 1782, Jelgawa – 8. I. 1845) nemanželskou dceru Marii Wilson von Steinach (8. XII. 1805, Paris – 6. I. 1893, Kunzendorf), provdanou (25. VII. 1829, Česká Skalice) za Fabiana purkrabího zu Dohna-Schlobitten (5. VIII. 1802, Mallmitz – 4. V. 1871, Kunzendorf)

28. GENERACE
28/Gu.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.7.3.1.2.1. Berthe princezna von Rohan, vévodkyně de Bouillon (4. V. 1782 – 22. II. 1841, Sychrov)
x (23. VII. 1800) Louis-Victor-Mériadec kníže von Rohan, de GUÉMÉNÉ, (9.) vévoda de Montbazon a vévoda de Bouillon (20. VII. 1766, Versailles – 10. XII. 1846, Sychrov)