Obsah:

ÚVOD

GENEALOGIE

HERALDIKA

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

O TÉTO STRÁNCE

Rohan - úvod

Tato www stránka obsahuje základní informace o šlechtickém rodu Rohan(ů) od jeho doložených počátků v 11. století až do dnešní doby. Rod působil zejména ve Francii a od 19. století také v Česku. Tato stránka vás může seznámit se stručnou historií rodu, jeho genealogií, heraldikou a dalšími příbuznými tématy, pro zájemce o hlubší poznání rodu je připojena také výběrová bibliografie.


ROHAN (čti: roan), významný šlechtický rod původem z Bretaně, odvozující své jméno od hradu Rohan (departement Morbihan, Francie). Jedná se vlastně o vedlejší linii rodu Porhöet, jejímž zakladatelem je Alain de Porhoët (1118 poprvé jako vikomt de Rohan). Rod se zároveň se začleněním Bretaně do rámce Francouzského království stále více stával rodem francouzským, postupně se rozdělil na několik linií: hlavní linie Rohan (†1540), linie Poulduc (†1775), linie Guéméné (†1846), linie Gié (†1642), jejímž dědicem se stal rod Rohan-Chabot (dodnes), linie Soubise (†1787), linie (Guéméné-)Rochefort (dodnes). Členové rodu ve svých rukou soustředili rozsáhlý majetek i politický vliv, obojí přirozeně během staletí procházelo nejrůznějšími změnami. Rodové ambice, živené navíc skutečnými či domnělými příbuzenskými svazky s řadou vládnoucích evropských rodů, daly vzniknout často citovanému rodovému heslu: „Králem nemohu, vévodou nechci být – jsem Rohan“ („Roi ne puis, duc ne daigne, Rohan suis“). Hlavní rodová linie, jíž byla na konci 18. století větev Rohan-Guéméné(-Rochefort) se v době Francouzské revoluce přesunula do habsburského soustátí, kde našla trvalé útočiště v Čechách, přijala německý jazyk jako mateřský a po druhé světové válce byla nucena odejít zejména do Rakouska a Velké Británie.