slovo k vernisáži výstavy Tibora Červeňáka Zrcadlo duše; Teplice n. B., Sanatorium Moravan - zimní zahrada, 26. dubna 2002, 15 h
Oranžová a hnědá série


Dobrý den,

vítám vás na výstavě obrazů Tibora Červeňáka, autor jí dal název Zrcadlo duše.
Před půl rokem zahajoval Tibor výstavu v hranickém Gotickém sále Radnice. Soudě podle návštěvnosti, byl to jednoznačně úspěch, jenže po několika dnech byly všechny obrazy z výstavy zabaveny. Důvodem nebyla cenzura, ale nezaplacené dluhy, což ukazuje na poněkud dobrodružnější život výtvarníka, než jsme u nás zvyklí. Konfiskace poněkud necitlivě přerušila konání výstavy a autorovi přinesla trpké chvíle. Situace sváděla k žertovným nápadům, například: dozvěděl by se exekutor o výstavě, kdyby Tibor vystavoval pod pseudonymem? Jaký má exekutor vztah k výtvarnému umění? A podobně. Jenže zároveň to byla situace smutná - několikaletá umělecká práce byla zabavena. Co horšího se může stát výtvarníkovi?
Červeňák s obrazen Degustátor; fotil Tibor VávraAle Tibor situaci zvládl a za několik měsíců vytvořil těchto 16 obrazů, které se - jak už název Zrcadlo duše napovídá - vydávají na meditavnější cesty umělecké introspekce.
Dovolte mi teď několik teoretizujících poznámek k Tiborovu umění. Velmi zřetelně se jeho tvorba dělí na dvě skupiny, které lze vymezit formálně i tematicky. Máme tu skupinu obrazů, jímž říkám "oranžové" - na nich převládají barvy zelená, modrá a oranžová, náměty jsou poeticky zasněné (viz zde Degustátor, Touha a chuť či V květinách), tvarově převažují ornamentální stylizace předmětů, plodin, lidských vlasů v kombinaci s celky postav. Je v tom cosi chagallovského i cosi arcimboldovského. Vše je ale velmi příjemně kombinováno s kubizovanými prvky, často představujícími pozadí (viz Degustátor).
Druhá skupina obrazů si u mě vysloužila označení "hnědá" - v ní převažují temnější barvy, místy snad můžeme dokonce uvažovat o jistých spojitostech mezi nizozemským šerosvitem a Tiborovými obrazy a zároveň o recepci prvků expresivní tradice, tematicky se v nich autor soustředí na lidskou tvář a reflexi archetypálních situací (viz zde Zpověď).
Pokud se s Tiborem začnete o jednotlivých obrazech bavit, zjistíte - aspoň mě se to stalo - že mnohdy se vaše vizuální hledání smyslu obrazu dost liší od Tiborovy interpretace. Tibor uplatňuje dost zajímavou symbolickou montáž, v něčem ne nepodobnou filmové montáži let 20tých. Vyzkoušíme to.

Následoval rozhovor s výtvarníkem, jeho srovnání výstavy hranické a teplické, povídání o obrazu Degustátor, předání daru dětem z Dětského domova. A výstava byla zahájena.
(25. dubna 2002)


Zde webstránky Valeria Ivtodagase / Tibora Červeňáka - internetová galerie.