v cukrárně, rok 1992

s o c i o l o g i e

O (kvalitativní) sociologii se zajímám od srpna 1999.
Jsem neuspořádaný, takže mnoho nápadů, které mám, jen pomalu táhnu ku konci:

1. Projekt Miluji.
Zrozen v lednu 2000. Průzkum mezilidského sexuálního milování pomocí rozhovorů. Tady jsou k dispozici:
* Projekt Miluji (úvod)
* Rozhovor o Projektu Miluji

2. Projekt Kancionál
Zrozen v březnu 2000. Projekt by měl komparovat o analyzovat obsah několika zpěvníků křesťanských písní.

3. Projekt Před jedním milionem měsíců (pohádky)
Zrozen v květnu 2000. Chce analyzovat autorské pohádky dětí z jedné 5. třídy základní školy - materiál k tomuto projektu je kompletně přístupný zde.

4. Sadomaso
Zrozen v srpnu 2000. Průzkum www stránek, které jsou BDSM (bondage, dominance, sex magic) pozitivní.
* Vůle k ab/normalitě


TEXTY:
White Power Is No/more Power (s Petrou Pavlištíkovou) - text pro "romské" číslo časopisu Biograf.
Vůle k ab/normalitě - první výstup ze studia internetového sadomasochismu.


Odkazy: Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii * Konopasova Home Page - osobní stránka reflexivního sociologa Zdeňka Konopáska * Sdružení pro podporu sociologie - mj. Knihovna prací studentů FSV UK * Sociologie - český sociologický servr * Journal Storage - virtuální knihovna (mj. sociologických) časopisů