Obsah:

ÚVOD

GENEALOGIE

HERALDIKA

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

O TÉTO STRÁNCE

Rohan - o této stránce


Tato www stránka se urodila jako pozdní ovoce mého dlouholetého zájmu o genealogii Rohanů. V letech 1987-1993 jsem nejrůznějším způsobem shromažďoval genealogická data tohoto rodu. Vzhledem k tomu, že vytvořit z nich nějaký článek by bylo zbytečné (i když snadné), rozhodl jsem se v červenci 1999 zpřístupnit výsledek svého mladistvého „bádání“ alespoň na mezisíti (internetu), doufám, že někomu budou tyto informace k užitku, podle možností se je v budoucnu pokusím aktualizovat. Chcete-li doplnit chybějící data, pošlete je prosím na emajlovou adresu
grosak@post.cz a uveďte zdroj svých informací. Děkuji.

Jiří J. K. Nebeský