Obsah:

ÚVOD

GENEALOGIE
   • Porhoet
   • Rohan
   • Poulduc
   • Guéméné
   • Gié
   • Soubise
   • Rochefort
   • Choustník

HERALDIKA

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

O TÉTO STRÁNCE

Rohan - genealogie


GENEALOGICKÉ SCHÉMA:
Tato tabulka má umožnit základní orientaci v genealogii rodu Rohan(ů). Sloupce představují jednotlivé linie, přičemž z každé generace je uváděn pouze (jeden) pokračovatel rodu v mužské linii. V levém sloupci obrazovky jsou umístěna jména rodových linií, která zobrazí podrobnější genealogické údaje o svých členech.

linie
PORHOET:
linie
POULDUC:
linie
ROHAN:
linie
SOUBISE:
linie
GUÉMÉNÉ:
linie
GIÉ:
linie
ROCHEFORT:
linie
CHOUSTNÍK:
1. gen. Guethenoc
2. Josselin
(†1074)
3. Eudon
4. Geoffroi>>>>>Alain
(†1142)
5. Eudon II.Alain II.
6. Eudon III.
(†1234)
Alain III.
(†1195)
7. Alain IV.
(†1205)
8. Alain V.
(†1245)
9. Alain VI.
10. Eon <<<
(†1346)
Olivier II.
(†1326)
11. Olivier
(†1346)
Alain VII.
(†1352)
12. Olivier II.
(†1463)
Jean I.
(†1396)
13. Jean
(†1493)
Alain VIII.
(†1429)
>>>>>Charles
(†1438)
14. Jean II.
(†1517)
Alain IX.
(†1462)
Louis
(†1457)
15. Tristan
(†1517)
Jean II.
(†1516)
Louis II. >
(†1508)
Pierre
(†1513)
16. Louis
(†1584)
Jacques
(†1527)
Louis III.
(†1498)
Pierre
(†1525)
17. JeromeLouis IV.
(†1527)
René
(†1552)
18. Isaac
Louis V.
(†1557)
René II.
(†1586)
19. Jean
(†1711)
Louis VI.
(†1611)
Benjamin
(†1642)
20. Jean
(†1755)
Hercule
(†1654)
21. Francois-E.
(†1797)
Francois <<
(†1712)
Hercule
(†1654)
22. Hercule-M.
(†1749)
Charles II.
(†1699)
23. Jules-F.
(†1724)
Charles III.
(†1727)
24. Charles
(†1787)
Hercule-M.
(†1757)
>>>>>Charles
(†1766)
25. Jules-H.
(†1800)
Charles-J.
(†1811)
26. Henri-L.
(†1809)
Charles-L.
(†1843)
27. Louis-V.
(†1846)
Benjamin
(†1846)
28. Arthur >>
(†1885)
Louis
(†1891)
29. Alain
(†1914)
Raoul
(†1931)
30. Karl Anton
(†1975)
Charles
(†1965)
31. Karl Alain
(*1934)
Charlie
(*1924)

V genealogických přehledech jsou jména uváděna ve své francouzské, případně německé (anglické, italské) podobě, tj. tak, jak byla nejčastěji používána. Shromážděné informace jsou samozřejmě často torzovité, zejména výčet užívaných titulů a zastávaných funkcí je většinou jen výběrový. Informace jsme čerpali z knih F. de La Chenaye-Desbois (1857) a G. Martina (1977), pokud to bylo možné, doplňovali jsme je z jiných zdrojů. Viz oddíl Bibliografie.

Pojmy: česky = francais = deutsch = english • rytíř = chevalier = ritter = knight • pán = seigneur = herr = lord • vikomt = vicomte = ? = viscount • markýz = marquis = ? = marquis • hrabě = comte = graf = count / earl • kníže = prince = fürst = prince • vévoda = duc = herzog = duke • král = roi = könig = king • dcera = fille = tochter = daughter • syn = fils = sohn = son • a = et = und = and.