Obsah:

ÚVOD

GENEALOGIE

HERALDIKA

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

O TÉTO STRÁNCE

Rohan - bibliografie


PRVNÍ PRÁCE
Už od počátku 17. století vznikaly monografické genealogické práce o rodu Rohan(ů), většina z nich je dnes pro genealogii rodu samozřejmě nepoužitelná, viz například:
Généalogie des rois, comtes et ducs de Bretagne, dont est issue la maison de Rohan. S. l., s. d.;
• Hyacint Moric, Histoire de la maison de Rohan. S. l., s. d.;
Maison de Rohan. S. l., 1851;
• A. Delabarre, Memoire généalogique pour la famille de Rohan. Paris, s. d.;
• Berthold Mormann, Fürstenhaus von Rohan. In: Neue Adelszeitung 7, 1873, No. 21-29;
• Eduard Gaston von Pettenegg, Zur Genealogie des Hauses Rohan. In: Jahrbuch des Heraldisch-genealogischen Vereines Adler 9, 1882, s. 1-4.

ZÁKLADNÍ PRÁCE
Základní práci o dějinách rodu představuje rozsáhlé heslo z encyklopedie:
• de La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l histoire et la chronologie des familles nobles de France, svazek XII. Paris, 1778, které bylo mnohokrát doplňováno a publikováno samostatně, viz například:
• [Francois-Alexandre-Aubert] de La Chenaye-Desbois, Généalogie des Hauses Rohan. Prag 1857 (v Praze znovu 1872).

Ve 20. století vyšlo několik významných monografií:
• Hervé du Halgouët, La vicomté de Rohan et ses seigneurs. St. Brieuc – Paris, 1921 (znovu: Paris, 1992 jako: Pontivy, Rohan et leurs environs v řadě Monographies des villes et villages de France);
• Hervé du Halgouët, Le duché de Rohan et ses seigneurs. St. Brieuc – Paris, 1925;
• Yvonig Gicquel, Alain IX. de Rohan, un grand seigneur de l age d or de la Bretagne. Paris, 1986.

Novější souhrnnou prací je dvousvazkové dílo:
• Georges Martin, Histoire et généalogie des maisons de Chabot, de Rohan-Chabot et de Rohan. La Ricamarie 1977, 2 svazky (1. svazek věnovaný rodu de (Rohan-)Chabot vyšel znovu: Lyon, 1996).
V češtině je nejlepší prací k dějinám rodu:
• Hana Slavíčková, Rodinný archiv Rohanů. In: Sborník archivních prací 35, 1985, s. 163-282.
Několik víceméně populárních článků o Rohanech přinesla česká revue:
• Cour ď honneur / hrady, zámky, paláce 1, 1998, č. 2.
Z jejího obsahu upozorňujeme zjm. na dvojici heraldických článků Stanislava Kasíka (viz HERALDIKA) a výběrovou bibliografii k Rohanům a Sychrovu.

GENEALOGICKÉ PŘEHLEDY
Pravidelný přehled aktuálního genealogického stavu podávaly v 19. a první polovině 20. století ročenky:
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Fürstlichen HäuserGothaisches Hofkalender roč. 73-179, 1836-1942;
V roce 1951 na Gothajské almanachy navázala řada Genealogisches Handbuch des Adels – Fürstliche Häuser, bylo-li v nich publikováno heslo o rodu Rohan(ů) se nám bohužel nepodařilo zjistit (roč. 3, 1955 obsahuje heslo Rohan-Chabot). Stejně jako s GHdA jsme neměli možnost seznámit se s relativně novým zpracováním genealogie Rohanů, kterou podává:
• Detlev Schwennicke, Europäische Stammtafeln. Neue Folge. Band X: Pairs de France und ihre Familien. Marburg 1986, tab. 13-24.

BIOGRAFIE / ENCYKLOPEDIE
Podrobnější bibliografický přehled obsahují specializované bibliografie, v nichž jsou zaznamenány také monografie o jednotlivých členech rodu, o nich pojednávají také hesla v nejrůznějších naučných encyklopediích, viz například:
• Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, svazek XXVI. Wien, 1874, s. 275-282;
Ottův slovník naučný, díl XXI. Praha, 1903, s. 892-894;
• René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, svazek 1/11. Mayenne, 1985, s. 372-383.

IKONOGRAFIE
Ikonografický materiál k dějinám rodu je k dispozici v dílech:
• Mis de Granges de Surgeres, Iconographie bretonne, ou Liste de portraits dessinés, gravés ou lithographiés, de personnages nés en Bretagne ou appartenant a l histoire de cette province, avec notices biographiques, svazek II. Rennes, 1889, s. 192-219;
• Marie Mžyková, Rohanská portrétní galerie. Sychrov – Liberec, 1985.

RODOVÁ SÍDLA
O rodových sídlech Rohanů jedná například:
• Charles Floquet, Chateaux et manoirs bretons des Rohan. Loudéac, 1989;
• Marie Pospíšilová, Vývoj sychrovských zámeckých interiérů. Sychrov – Liberec, 1988;
• Antoinette de Rohan, Le chateau de Josselin. Rennes, 1994;

RODINNÝ ARCHIV
Pro primární genealogické bádání jsou samozřejmě nejdůležitější prameny, uložené v archivech (které ovšem shromažďují i potřebnou literaturu). Dva nejdůležitější fondy k dějinám rodu Rohan(ů) jsou:
• Archives Rohan-Bouillon, Národní archiv (Archives nationales) v Paříži (FR);
• Rodinný archiv Rohanů, Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín (CZ).
Zatímco pro pařížský fond byl tiskem vydán inventář (Suzanne d Huart, Archives Rohan-Bouillon – Inventaire. Paris, 1970), pro děčínskou část je veřejně k dispozici pouze kvalitní průvodce starší částí fondu (Hana Slavíčková, Rodinný archiv Rohanů. In: Sborník archivních prací 35, 1985, s. 163-282), interní archivní inventář je z roku 1973. Přehled písemností rohanské provenience mimo tyto dva zmíněné fondy podává: H. Slavíčková, op. cit., s. 272-273.