recenze:
  1. J. Pilnáček: Rody starého Slezska (1991-1998)
2. S. Miloš / P. Michna / H. Sedláčková: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích
(1998)

3. V. Pouzar: Almanach českých šlechtických rodů (1999)