Ji J. K. Nebesk
Hviezdoslavova 687/18
CZ - 753 01 Hranice
+420 608 632 377
+420 581 601 257
E-mail: jjknebesky@seznam.cz
ICQ: 202257762